تست امنیت نرم افزار

سرویس های تست نرم افزار سنتی شما را در انبوهی از داده‌های غیر مرتبط غرق می‌کنند. از طرفی دیگر روند تست را نباید و نمی توان صرفاً به تحلیل پویا محدود کرد. متدولوژی تست در دلتاگلبال ابزارهای مختلف، پویش های سفارشی و بررسی های دستی و عمیق را ترکیب می نماید تا دقیق ترین ارزیابی را از نرم افزار بدست آورد. با اتکا به این راهبرد می توان بیشترین میزان تشخیص را از ریسک‌های امنیتی داشت و تا جای امکان نیز از False Positives در این خصوص اجتناب نمود.

واحد فروش و پشتیبانی ما آماده پاسخ گویی به تمامی سوالات شما هستند