خدمات

تحلیل معماری امنیت

مقوله امنیت را نمی توان صرفاً به نرم افزار محدود کرد. نرم افزارها در قالب مولفه های مختلف پیاده سازی می شوند و هر مولفه می تواند، از لحاظ ورودی، پردازش، ارتباط و خروجی به صورت متفاوتی عمل کند.

تحلیل باینری

علاوه بر مباحث مطرح در حوزه مهندسی ترافیک شبکه، سیستم های کامپیوتری را می توان از بعد دیگر، یعنی باینری و فایل‌های اجرا شونده بروی پردازنده نیز تحلیل کرد.

تست امنیت نرم افزار

سرویس های تست نرم افزار سنتی شما را در انبوهی از داده‌های غیر مرتبط غرق می‌کنند. از طرفی دیگر روند تست را نباید و نمی توان صرفاً به تحلیل پویا محدود کرد. متدولوژی تست در دلتاگلبال ابزارهای مختلف، پویش های سفارشی و بررسی های دستی و عمیق را ترکیب می نماید تا دقیق ترین ارزیابی را از نرم افزار بدست آورد.

تست نفوذ

با گسترش روز افزون ارتباطات و شبکه های کامپیوتری و افزایش رو به رشد اتصال تجهیزات به اینترنت، یکی از مهمترین مباحث پیش رو در دنیای مجازی امنیت می باشد. این فضای نا منتهی بهشتی برای هکرها و افرادی که با عقاید و مقاصد گوناگون سعی در انجام خرابکاری دارند، می باشد.

واحد فروش و پشتیبانی ما آماده پاسخ گویی به تمامی سوالات شما هستند